Kontakt

Sídlo spoločnosti:
    MDM Slovakia, s.r.o.
    Nádražná 35
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    
    Email: mdm@mdm.sk
Výpis z Obchodného registera Okresného súdu Trnava
    Oddiel: Sro
    Vložka číslo: 11423/T
    IČO: 36231789
    DIČ: 2020185420
    IČ DPH: SK2020185420
Konateľ spoločnosti:
    Ing. Dušan Mareček
    mobil: 00421 (0)905 714 433
Ekonomické oddelenie:
    Mária Kuchárková
    mobil: 00421 (0)917 194 876
Centrum obnoviteľných zdrojov energie:
    Ing. Pavel Schudich
    mobil: 00421 (0)902 187 837
Bankové spojenie:
    ČSOB
    č.účtu: 4013753018/7500
    IBAN: SK29 7500 0000 0040 1375 3018
    SWIFT: CEKOSKBX
    VÚB
    č.účtu: 1328347651/0200
    IBAN: SK85 0200 0000 0013 2834 7651
    SWIFT: SUBASKBX

Kontakt

MDM Slovakia, s.r.o.
Nádražná 35, 909 01 Skalica, Slovenská republika
+421 (0)905 714433
+421 (0)917 194876
+421 (0)902 187837
IČO 36231789
DIČ 2020185420

TOPlist

TOPlist