SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ocenila materiál STERED a jeho využitie v aplikáciach zelených striech a chodníkov a parkovísk,

kde sa odpadový materiál stáva hodnotnou surovinou,

ktorá pomáha zlepšiť kvalitu životného prostredia a

zároveň znižovať dopady globálneho otepľovania.

Príklady realizácií odporúčila zaradením využitia materiálu STERED

ako "VZOROVÉ RIEŠENIE CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY"

do oficiálnej brožúry SAŽP - OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO - Budúcnosť rozvoja Slovenska.

Ďakujeme za ocenenie niekoľkoročnej práce na tomto projekte.

link na stiahnutir brožúry, strana: 78, 79

https://www.enviroportal.sk/spravy/detail/9202


Kontakt

MDM Slovakia, s.r.o.
Nádražná 35, 909 01 Skalica, Slovenská republika
+421 (0)905 714433
+421 (0)917 194876
+421 (0)902 187837
IČO 36231789
DIČ 2020185420

TOPlist

TOPlist