ZELENÉ STRECHY, RETENČNÉ PLOCHY...

Použitím  materiálu STERED (tepelnoizolačný a zvukoizolačný výrobok z recyklovanej zmesi

syntetických materiálov  spájaných polyuretánovým lepidlom) využívame jeho veľmi dobré vlastnosti zadržania vody na

úrovni až 25l/m2 a šetríme životné prostredie tým, že nezaťažujeme odpadové hospodársvo, nakoľko dosky STERED sú

vyrobené z hygienicky čistého textilného odpadu z prvovýroby v automobilovom priemysle.

 

VLASTNOSTI

 

ZELENÉ STRECHY

-          vodozádržnosť v celej skladbe zelenej strechy na úrovni od 41l/m2

-       krátkodobá vodozádržnosť pri opakovaných prietržiach mračien až 56l/m2

-          svojimi vlastnosťami zabraňuje prehrievaniu strechy a tým zabezpečuje lepšiu tepelnú pohodu

           v budovách a halách (globálne otepľovanie)

-          ochrana hydroizolácie a predĺženie jej životnosti až na 2-násobok

-          možnosť zavlažovania striech kvapkovou závlahou z retenčných nádrží

           Závlahu je možné osadiť do drážiek v doske STERED, ktoré sa pre tento účel zhotovujú. Zároveň tým môžeme minimalizovať výšku substrátu až na 2cm.

           (úspora nákladov za odvádzané dažďových vôd a druhotné využitie dažďových vôd pre chladenie budov prostredníctvom zavlažovanej zelenej strechy)

-          inštaláciou fotovoltiky na zelenú strechu zvyšujeme účinnosť fotovoltických panelov, ako aj účinnosť napríklad vonkajších jednotiek tepelných čerpadiel umiestnených na zelenej zavlažovanej streche.

-          použitím vegetačnej strechy prispievame k zväčšeniu zelených plôch v urbanizovanej krajine.

-          Doska STERED môže v uzavretom priestore nasiať až 80% svojho objemu vodou. Vegetácia vysadená na dosky STERED nepodlieha degradácií vplyvom vysokej vlhkosti vďaka vzduchovému priestoru, ktorý je v doske STERED zabezpečený aj pri plnej vodozádržnosti.

-          Nízke priťaženie strešnej konštrukcie max. 67kg/m2 v plne nasiaknutom stave - dlhodobé zaťaženie

-          Nízke priťaženie strešnej konštrukcie max. 82kg/m2 v plne nasiaknutom stave - krátkodobé zaťaženie

CENA

Približná cena za 1m² zelenej strechy na kľúč sa pohybuje na úrovni 60∼ 80,- € bez DPH v základnom prevedení, t.j. drenážna rohož, dosky STERED, kvapková závlaha + SUBSTRÁT 2,5cm + REZKY rozchodníka.

Všetko závisí od typu strechy, jej členenia a výšky, požiadaviek na skladbu zelenej strechy od investora a dopravných nákladov na miesto určenia.

Pre získanie konkrétnej cenovej ponuky zelenej strechy kontaktujte naše centrum.

RETENČNÉ PLOCHY, PARKOVISKÁ, ODSTAVNÉ PLOCHY A CHODNÍKY 

-          využitie retenčných vlastností materiálu STERED  (zadržiavanie dažďových vôd až 25l/m2)

-          zabraňuje svojimi vlastnosťami prehrievaniu povrchu a tým odstraňuje sálanie tepla do okolia

-          zadržiavaním dažďovej vody a jej postupným odparovaním umožňuje zmenšenie

           potreby dimenzovania retenčných nádrží a odlučovačov ropných látok (finančná úspora

           nákladov na ich vybudovanie a možnosť ďalšieho využitia zadržaných dažďových vôd)

-          možnosť použitia viacerých variantov povrchovej úpravy parkoviska od zatrávnenia

           cez zásyp až po rôzne typy dlažieb z recyklovaného plastu alebo vsakovacej zámkovej dlažby.

-          pri všetkých variantoch riešenia nevznikajú vodné mláky na povrchových vrstvách,

           komfortné využívanie plôch aj za dažďa

 


Kontakt

MDM Slovakia, s.r.o.
Nádražná 35, 909 01 Skalica, Slovenská republika
+421 (0)905 714433
+421 (0)917 194876
+421 (0)902 187837
IČO 36231789
DIČ 2020185420

TOPlist

TOPlist